CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TẠI ASG

ASG luôn coi trọng các khách hàng của mình và luôn có các biên bản thỏa thuận tính bảo mật thông tin khách hàng rất cao vì chúng tôi hiểu rằng. Bảo mật thông tin khách hàng chính là chìa khóa để có được niềm tin nơi khách hàng với ASG. Để làm được điều này chúng tôi luôn

  • Có kho chứa dữ liệu chia thành từng khu vực riêng biệt, phân quyền quản lý riêng, chỉ người có quyền cao nhất mới có quyền truy cập.
  • Thường xuyên có những buổi đào tạo chuyên sâu về tính bảo mật thông tin khách hàng và doanh nghiệp, đó là vừa là sự khẳng định quyền của công ty và cũng là tôn trọng quyền của công ty đối tác.