BÀI HÁT CÔNG TY

LỜI BÀI HÁT:

Tự hào thay với đôi tay Việt
Ta làm nên máy hay
Vươn khắp năm châu hàng xuất bến
Đâu thua kém gì ai?
Trí nước Nam đắp tương lai đẹp
Tâm Tín Trung một long
Dầu cho bao chông gai giông tố
Đừng quên những chặng đường đã qua
Mỏi mệt đôi chân xin hãy nhớ
Nắm chặt tay, ta cùng tiến lên
Thành công sẽ đến, nhờ tử tế với người với ta
ASG không ngừng chăm chút
Đem sản phẩm tốt dâng cho đời
Tự hào đôi tay như những cành hoa nở
Khối óc con tim ta viết nên đời thơ
Hàng về năm châu vui đón thành công mới
Nắng ấm trên cao tô đẹp bao ước mơ
Dòng Lạc Hồng trong tim gọi ta đi tới
Trí nước Nam, sức nước Nam vươn khắp địa cầu, đẹp thay!
Nhìn về tương lai ASG tiến tới
Tiếp bước cha ông xây nước non đẹp tươi
Sản phẩm hôm nay vững tiến vào thế giới
Tâm, Tín, Trí, Trung rọi sáng bao mộng mơ
Cờ đỏ trên cao sao vàng bay phấp phới
Trí nước Nam, sức nước Nam
Vươn khắp địa cầu, đẹp thay!

 

Dầu cho bao chông gai giông tố
Đừng quên những chặng đường đã qua
Mỏi mệt đôi chân xin hãy nhớ
Nắm chặt tay, ta cùng tiến lên
Thành công sẽ đến, nhờ tử tế với người với ta
ASG không ngừng chăm chút
Đem sản phẩm tốt dâng cho đời
Tự hào đôi tay như những cành hoa nở
Khối óc con tim ta viết nên đời thơ
Hàng về năm châu vui đón thành công mới
Nắng ấm trên cao tô đẹp bao ước mơ
Dòng Lạc Hồng trong tim gọi ta đi tới
Trí nước Nam, sức nước Nam vươn khắp địa cầu, đẹp thay!
Nhìn về tương lai ASG tiến tới
Tiếp bước cha ông xây nước non đẹp tươi
Sản phẩm hôm nay vững tiến vào thế giới
Tâm, Tín, Trí, Trung rọi sáng bao mộng mơ
Cờ đỏ trên cao sao vàng bay phấp phới
Trí nước Nam, sức nước Nam
Vươn khắp địa cầu, đẹp thay!