Tiêu chí quản lý

Mục tiêu

Chất lượng – Tốc độ – Giá thành – Sáng tạo

Slogan

Khách hàng là trọng tâm của mọi suy nghĩ và hành động

Phương châm

Chất lượng là cốt lõi để có được niềm tin của khách hàng

Định hướng

       Trở thành tập đoàn hàng đầu trong ngành sản xuất linh kiện phụ trợ