Các lỗi cơ bản trong quá trình đúc nhựa. Lỗi số 9: Vết rạn nứt (Crack)

I.     VẾT RẠN NỨT (CRACK). (Số 9)

1.     Vết rạn nứt là gì?

Đây là lỗi nứt rạn sản phẩm khi khuôn mở ra. Nếu sản phẩm giòn hoặc sự thoát khỏi khuôn kém, lỗi nứt rạn này sẽ phát sinh dễ dàng hơn.

2.     Nguyên nhân hình thành vết rạn nứt (Crack)

a.     Sự thoát khỏi khuôn kém (Poor mold release)

Nguyên nhân cơ bản giống như lỗi thoát khuôn. Dính vào core pin, nhựa bị nén quá nhiều vào các gân hay trụ, v.v… Tốc độ đẩy của Ejector Pin có ảnh hưởng rất lớn.

Khi tốc độ đẩy Ejector pin tăng lên, sự nứt vỡ dễ có khả năng xảy ra.

b.     Sản phẩm giòn (Brittle molded product)

Mặc dù có nhiều nguyên nhân được xem xét, nhưng nguyên nhân đầu tiên được xem xét là sự thoái biến của nhựa. Đặc biệt, sự thuỷ phân của nhựa PBT trong xylanh là một điểm đáng lưu ý. Thứ hai, sự kết tinh ngắn có thể xuất hiện. Khi nhiệt độ khuôn thấp, cần có những chú ý đặc biệt.

3.     Giải pháp chống lại vết rạn nứt (crack)

a.     Chống giòn (Countermeasures against embrittlement)

Sự phân huỷ và sự thoái biến của nhựa có thể được loại bỏ bằng cách tuân theo khoảng nhiệt độ gia công được đề xuất của mỗi loại nhựa và giảm thời gian lưu trú nhựa trong xy lanh. Đối với nhựa Polyester như PBT, giải pháp hiệu quả là làm tăng điều kiện sấy để ngăn chặn sự thuỷ phân.

Một giải pháp hiệu quả khác là làm tăng sự kết tinh của sản phẩm bằng cách tăng nhiệt độ khuôn và kéo dài thời gian làm lạnh.

b.     Các giải pháp khác (Other countermeasures)

Bên cạnh các giải pháp đã nêu ở trên, các kỹ thuật sau cũng đem lại hiệu quả:

  • Loại bỏ sự hình thành vết rạn nứt bằng cách giảm tải lên sản phẩm bởi việc giảm tốc độ mở khuôn và tốc độ đẩy Ejector pin.
  • Tạo ra sức bền cho sản phẩm chống lại sự hình thành vết rạn nứt bằng cách làm R tại các phần góc cạnh của sản phẩm.
Bài viết liên quan

Chat Zalo ngay