Các lỗi cơ bản trong quá trình đúc nhựa. Lỗi số 8: Vết cháy do khí (Gas burn)

Số 8: VẾT CHÁY DO KHÍ (GAS BURN). (Số 8)

1. Vết cháy do khí là gì?

Vết cháy do khí là vết cháy trên bề mặt sản phẩm kiểm tra.

Vết cháy do khí xảy ra khi khí bị ứ đọng bị nén ép một cách nhanh chóng làm nhiệt độ trở nên rất cao tại điểm cuối của quá trình điền đầy nhựa.

2. Nguyên nhân phát sinh Vết cháy do khí.

a. Tốc độ phun cao (Fast injection speed)

Khi nhựa được điền đầy, khí trong cavity và hơi trong nhựa thoát ra theo đường thoát khí.

Tuy nhiên, nếu tốc độ phun quá cao, sự phóng khí theo đường thoát không theo kịp nó, và khí bị nén tạo ra nhiệt độ cao sẽ tạo ra vết cháy.

Khi việc chuyển đổi vị trí V-P quá chậm, hiện tượng vết cháy do khí có khả năng xảy ra với cùng lý do tương tự.

b. Rãnh thoát khí thiếu hiệu quả (Inefficient gas vent)

Tương tự như trên, nếu công suất của đường thoát khí quá thấp, Vết cháy do khí có thể phát sinh.

Điều này xảy ra trong hai trường hợp, một là rãnh thoát khí quá mỏng từ điểm bắt đầu, hai là rãnh thoát khí bị tắc hay tương tự trong quá trình sử dụng.

Khi khí bị ứ quá nhiều, vết cháy do khí biến thành vệt bởi lý do tương tự.

c. Nhiệt độ khuôn và nhiệt độ nhựa cao (High mold temperature and resin temperature)

Đây là lý do thứ hai, khi nhiệt độ khuôn hoặc nhiệt độ nhựa cao, gas burn nhiều khả năng chắc chắn sẽ phát sinh.

3. Giải pháp khắc phục cho Gas Burn.

a. Giảm tốc độ phun (To reduce injection speed)

Vết cháy do khí xuất hiện chủ yếu do áp lực nén ép nhanh làm nhiệt độ cao tăng cao. Vì vậy, việc giảm tốc độ phun có thể giảm Vết cháy do khí.

Khi việc giảm tốc độ phun bị hạn chế bởi hình dạng của sản phẩm hoặc lý do tươngtự, điều chỉnh vị trí V-P hoặc sử dụng chế độ nén đa cấp.

Nếu không tác động được gì, rãnh thoát khí nên được cải thiện bằng sự mở rộng rãnh thoát hoặc tương tự.

b. Cải tiến rãnh thoát khí (To improve gas venting)

Kiểm tra các hạng mục dưới đây đối với rãnh thoát khí:

  • Rãnh thoát khí có bị tắc bởi MD hoặc tương tự không. Nếu nó bị tắc, hãy tiến hành vệ sinh nó;
  • Tăng khả năng thoát khí của rãnh thoát;
  • Tăng số lượng rãnh thoát hoặc tăng chiều rộng của chúng.
  • Kiểm tra xem vị trí rãnh thoát có phù hợp không. Rãnh thoát khí chỉ có ý nghĩa khi nó được đặt ở phần cuối của dòng chảy nhựa.
  • Đặt vị trí của gas vent một cách hiệu quả tại nơi gas burn xảy ra.
Bài viết liên quan

Chat Zalo ngay