Các lỗi cơ bản trong quá trình đúc nhựa. Lỗi số 21: Vết chổi gate (Gate brush)

Số 21: Vết chổi gate (Gate brush)

1. Gate Brush là gì?

Gate Brush là vết nhăn nhỏ ở cổng gate.

2. Nguyên nhân hình thành Gate Brush

a. Sự thay đổi dòng chảy

Nhựa ra khỏi gate thông thường được điền đầy vào trong khuôn theo kiểu được chỉ ra trong hình bên trái, nhưng khi nhựa chảy theo kiểu bên phải sẽ hình thành nên Gate Brush.

Gate Brush có hình thành do các điều kiện:

  • Nhiệt độ khuôn thấp
  • Tốc độ phun cao
  • Cổng gate nhỏ
  • Độ chảy của nhựa thấp

3. Giải pháp chống lại gate brush

a. Tạo sự chảy trơn tru tại cổng gate

Các giải pháp được thực hiện:

  • Tăng nhiệt độ khuôn
  • Giảm tốc độ phun tại thời điểm vượt qua cổng gate
  • Mở rộng cổng gate
  • Sử dụng nhựa có độ chảy tốt hơn. Sử dụng chế độ phun đa cấp nên được áp dụng để giảm tốc độ vượt qua cổng gate.
Bài viết liên quan

Chat Zalo ngay