Các lỗi cơ bản trong quá trình đúc nhựa. Lỗi số 20: Xỉ nguội ( Cold slag)

Số 20. Xỉ nguội ( Cold slag)

1. Cold Slag là gì?

Colg Slag là hiện tượng phần nhựa đóng rắn đi vào trong cavity (khuôn).Xuất hiện trên bề mặt sản phẩm giống như hiện tượng sương mờ (Haze) hay phun tia (Jetting).

Tuy nhiên giải pháp khắc phục là khác nhau.

2. Nguyên nhân hình thành Cold Slag

Bình thường, nhiệt độ phần đầu nozzel được cài đặt sao cho nhiệt độ của nhựa giảm đi không đáng kể. Mục đích là ngăn chặn hiện tượng Drooling (hiện tượng nhựa chảy ra khỏi lỗ nozzel).

Vì vậy, phần đầu tiên của nhựa được đẩy vào trong khuôn ở dạng rắn (solidified) hoặc dạng rắn nửa vời (semi- solidified). Hiện tượng này là được gọi là Cold Slag.

Tại phần gốc của sprue hay tại một phần runner sẽ hình thành một slag well. Nhiệm vụ của nó là tiếp nhận phần xỉ nguội (cold slag) để ngăn phần xỉ nguội này đi vào hốc khuôn (cavity).

Tuy nhiên, khi nhiệt độ nhựa quá thấp và quá nhiều xỉ nguội được tạo ra, nó có thể tiến vào trong cavity.

Điều kiện là phát sinh nhiều xỉ nguội bao gồm:

  • Nhiệt độ nozzel thấp
  • Nhiệt độ xy lanh thấp
  • Nhiệt độ khuôn thấp

 

3. Giải pháp chống hiện tượng Cold Slag

3.1. Tăng nhiệt độ của nozzel

Cho dù việc cân nhắc hiện tượng Drooling là cần thiết, tăng nhiệt độ nozzel là phương pháp hiệu quả để ngăn chặn hiện tượng cold slag.

Tăng nhiệt độ của nozzel lên từng chút một sao cho không xảy ra hiện tượng drooling.

Trong quá trình hình thành đó, Nozzel luôn chạm với khuôn thì việc tăng nhiệt độ khuôn cũng rất hiệu quả.

3.2. Mở rộng giếng chứa nhựa (slag well)

Tăng khả năng ngăn chặn xỉ nguội (cold slag) đi vào trong sản phẩm bằng cách mở rộng giếng chứa nhựa (slag well).

Kích thước đề xuất: chiều dài bằng 1,5 lần đường kính của phần gốc sprue.

3.3. Lùi xy lanh lại sau mỗi chu trình ép phun

Việc lùi xy lanh sau mỗi chu trình ép phun để tách riêng đầu nozzel và khuôn sẽ cho hiệu quả tốt trong việc ngăn chặn cold slag. Tuy nhiên, hiện tượng drooling có thể xảy ra.

Hiện tượng drooling phụ thuộc vào độ nhớt hay độ chảy lỏng của nhựa, hình dạng nozzel và đường kính lỗ nozzel.

Một giải pháp nữa là giảm kích thước lỗ nozzel (thay 1 loại nozzel khác) để kiểm soát hiện tượng drooling.

Khi đó, có thể tăng nhiệt nhiệt độ xy lanh để kiểm soát hiện tượng cold slag.

Bài viết liên quan

Chat Zalo ngay