Các lỗi cơ bản trong quá trình đúc nhựa. Lỗi số 19: Phun tia (Jetting)

Số 19: Phun tia (Jetting)

1. Phun tia là gì?

Là hiện tượng dòng chảy không theo một dòng nhất định, do một số nguyên nhân hiện tượng phun tia sảy ra trong khuôn trong quá trình sản xuất.

2. Nguyên nhân hình thành.

Do cổng gate nhỏ dẫn đến:

  • Tốc độ phun cao thì tia phun ra sẽ không theo một hướng nhất định
  • Áp lực giữ sản phẩm thấp
  • Độ nhớt có khả năng chảy thấp do nhiệt độ gia công nhựa thấp, nhiệt độ khuôn thấp và độ nhớt của nhựa cao dẫn tới sự phun tia càng rõ ràng.

3. Phương pháp chống lại phun tia.

a. Mở rộng cổng gate (To expand gate size).

Có thể thay đổi cổng gate hay không phụ thuốc vào hình dạng và kích thước của sản phẩm, có thể giải quyết được vấn đề.

Nếu không có thể mở rộng cổng gate ở dạng hình quạt với một góc cũng có hiệu quả.

b. Thay đổi vị trí của cổng (To chnge gate position).

Kiểm tra xem có thể thay đổi được vị trí cổng gate hay không, nếu không phun tia có thể ngăn chặn bằng một vách ngăn cản lại tức thì nhựa phun ra từ cổng Gate.

c. Giảm tốc độ phun (to reduce injection speed).

Giảm tốc độ phun cài đặt nhưng không giảm tất cả mà chỉ giảm tốc độ vượt qua công gate bằng cách sử dụng chế dộ phun đa cấp.

d. Giảm độ nhớt của vật liệu

Tăng nhiệt độ của nhựa hoặc tăng nhiệt độ của khuôn

e. Kiểm tra áp lực giữ sản phẩm

Đôi khi việc tăng áp lực giữ lên có thể giảm phun tia tới mức mờ nhạt. Cần thiết phải kiểm tra  xem áp lực giữ có đủ hay không.

Bài viết liên quan

Chat Zalo ngay