Các lỗi cơ bản trong quá trình đúc nhựa. Lỗi số 15: Vết trượt (Slip mark)

Số 15: Vết trượt (Slip mark)

1. Vết trượt là gì?

Vết trượt là hiện tượng sau khi sản phẩm đã được hóa rắn một lần thì bị trượt do áp lực giữ sản phẩm hoặc áp lực ép lại khuôn tạo thành vết trên bề mặt sản phẩm.

2. Nguyên nhân tạo thành vết trượt (SLIP MARK)

a. Thiết kế khuôn. (Mold design)

Đây là vấn đề được tạo ra cơ bản là do thiết kế khuôn.

Một phần không đáng kể do Ejector pin nhô ra trên bề mặt khuôn.

Hình dạng dễ tạo ra vết trượt là do các góc của sản phẩm không có góc bo R, cũng bị ảnh hưởng bởi vị trí của gate. Vị trí của gate ảnh hưởng đến áp lực lên các phấn liên quan và sự định hướng tới các vùng chịu áp lực.

b. Ảnh hưởng của tốc độ ép phun. ( Effect of injection speed)

Khi tốc độ phun quá thấp, sự đóng rắn sảy ra nhanh hơn gây ra áp lực cao và phép sinh vết trượt trên bề mặt sản phẩm.

Khi tốc độ phun quá cao, cũng có thế dịch chuyển các lớp bề mặt hóa rắn do lực tác động

c. Ảnh hưởng của nhiệt độ khuôn.(Effect of mold temperature)

Khi nhiệt độ khuôn thấp, áp lực nhựa trong cavity tăng lên tạo thành vết trượt bởi lực tác động.

Khi nhiệt độ khuôn quá cao, lớp nhựa đã được hóa rắn trở lên mềm hơn và có thế dễ dàng bị dịch chuyển.

d. Sự chứa đựng các chất bôi trơn

Một vài chủng loại nhựa trượt chứa nhiều dầu để đảm bảo đặc tính trượt của nó, vì vậy vết trượt của nó dễ có khả năng xảy ra.

3. Phương pháp khắc phục.

a. Điều chỉnh tốc độ phun. (To adjust injection speed)

Điều chỉnh tốc độ phun phù hợp với điều kiện hiện tại về tiêu chuẩn sẽ làm giảm vết trượt (slip mark). Nếu cẫn không khắc phục được vết trượt thì cần thay đổi nhiệt độ khuôn.

b. Điều chỉnh nhiệt độ khuôn. (To adjust mold temperature).

Điều chỉnh nhiệt độ phun phù hợp vớ điều kiện hiện tại về tiêu chuẩn sẽ làm giảm vết trượt. Nếu vẫn không khắc phục được vết trượt thì cần thay đổi hình dạng khuôn.

c. Thay đổi hình dạng khuôn. (To change mold shape)

Thay đổi hình dạng kiên quan:

  • Nếu chưa có góc R, làm góc R.
  • Sữa chữa các Ejector Pin và các phần tương tự phẳng với bề mặt của Core hoặc Cavity.
  • Ngoài ra thay đổi vị trí các Gate cũng có hiệu quả.

d.     Khi không thể xử lý được vết trượt. (When slip mark can not be solved)

Khi không thể xử lý được vết trượt và việc thay đổi hình dạng khuôn là khó khăn, thay đổi chủng loại thành phần của nhựa

Bài viết liên quan

Chat Zalo ngay