Các lỗi cơ bản trong quá trình đúc nhựa. Lỗi số 14: Vết ghép (Weld line)

Số 14: Vết ghép (Weld line)

1.     Weld Line là gì ?

Weld có nghĩa là phần tiếp giáp của các dòng nhựa trong hốc khuôn (cavity) trong khi ép phun.

Weld line có nghĩa là một đường nhựa mảnh xuất hiện tại phần tiếp giáp này.

2.     Nguyên nhân của sự hình thành Weld Line

a.     Nhiệt độ nhựa thấp (Low resin temperature)

Vết ghép được tạo thành bởi sự tiếp giáp của hai dòng nhựa, vết ghép sẽ rõ ràng hơn khi nhiệt độ gia công nhựa thấp hơn.

Bên trong vết ghép, hai dòng nhựa không trộn lẫn vào nhau (dòng nhựa là dòng nhựa phun tiến vào trạng thái rắn nửa vời (semi-solidified)), lớp bề mặt trở nên dày và vết ghép (line) thì rõ ràng hơn khi nhiệt độ thấp.

Không chỉ rõ ràng nó còn tạo ra mối liên kết yếu (low strength) tại cùng thời điểm. Điều này là bởi sự liên kết (sự kết dính – adhesion) của hai phần trở nên yếu hơn.

Mặt khác, khi nhiệt độ của hai dòng nhựa trở nên cao hơn, sự kết dính tăng và vết ghép trở nên ít rõ ràng hơn.

Dưới đây là các điều kiện sẽ tạo ra nhiệt độ nhựa thấp:

  • Nhiệt độ khuôn thấp (Low mold temperature).
  • Nhiệt độ xy lanh cài đặt thấp (Low cylinder setting value).
  • Tốc độ phun thấp (Slow injection speed ).
  • Nhựa có độ chảy thấp (Low resin flowability).

Nói một cách khác, điều kiện làm lạnh nhựa theo thời gian trước khi nối ghép hai dòng nhựa có thể được coi như trực tiếp tạo nên vết ghép rõ ràng hơn.

b.     Áp lực thấp (Low pressure)

Trong một vết ghép, hai dòng nhựa nóng chảy được ép vào nhau,sự kết dính tại phần này phụ thuộc vào áp lực ép đặt lên nó.

Khi áp lực giữ trở nên thấp,vết ghép có khuynh hướng trở nên rõ ràng hơn và độ bền cũng có khuynh hướng giảm.

Không những lực giữ cài đặt một cách đơn giản, các điều kiện tạo ra áp lực thấp gây nên vết ghép cũng cần phải chú ý, như các mục từ (1) đến (4) nêu ở trên.

Điều này là do sự cứng hoá tăng lên.Bên cạnh đó, kích thước của Gate nhỏ và vị trí Gate không phù hợp cũng làm cho vết ghép thêm xấu, cả về bề mặt lẫn độ bền.

c.      Rãnh thoát khí thiếu hiệu quả (Inefficient gas vent)

Trong khi vết ghép là điểm nối ghép của các dòng nhựa, đôi khi nó cũng là điểm cuối của dòng chảy nhựa tại cùng thời điểm.

Trong trường hợp đó, một đường thoát khí (gas vent) hiệu quả nên được chuẩn bị tại vị trí này để thoát khí một cách hiệu quả

Nếu không vết ghép sẽ trở nên xấu hơn cả về bề mặt lẫn độ bền.

3.     Giải pháp chống lại “Vết ghép xấu” (poor weld line)

a.     Tăng nhiệt độ nhựa tại phần ghép nối (To raise the resin temperature at the weld part)

Tăng từ từ nhiệt độ Nozzle và nhiệt độ khuôn. Sự hiệu quả lớn nhất có thể đạt được tối đa. Sự tác động của áp lực giữ tăng tại cùng thời điểm.

Trong khả năng hình thành một vết ghép trước khi nhiệt độ nhựa giảm đi, việc tăng tốc độ phun cũng có tác động đến việc hình thành vết ghép một cách nhanh chóng.

b.     Tăng áp lực giữ (To raise holding pressure)

Mặc dù áp lực giữ (HP) cài đặt được tăng một cách đơn giản, kết hợp sử dụng các điều kiện dưới đây cho phép áp dụng áp lực giữ một cách dễ dàng.

  • Tăng nhiệt độ nhựa (To raise resin temperature)
  • Tăng nhiệt độ khuôn (To raise mold temperature)
  • Tăng tốc độ ép phun (To raise injection speed)
  • Mở rộng Gate (To expand gate)
  • Điều chỉnh độ dầy của thành, vách sản phẩm (độ dầy thích hợp nên là 1-2 mm) (To adjust wall thickness (appropriate thickness: 1-2 mm)
  • Sử dụng nhựa có khả năng chảy tốt (To use a material of good flowability)

 

c.      Kiểm tra rãnh thoát khí (To check vent)

Khi vết ghép là sự kết thúc của dòng chảy nhựa, kiểm tra đường thoát khí là cần thiết.

Kiểm tra xem chiều sâu và kích thước của rãnh thoát có đảm bảo cho việc thoát khí được hiệu quả hay không, và rãnh thoát có bị bẩn hay không.

Nếu đường thoát khí không hiệu quả, vết cháy (gas burn) hoặc các lỗi khác có thể phát sinh.

d.     Kiểm tra cổng nhựa (To check gate)

Khi Gate không đủ, thậm chí nếu nhiệt độ và áp lực giữ tăng lên, sự tác động có thể không nhận thấy.

Trong trường hợp này, sự mở rộng kích thước của Gate có thể cải thiện vết ghép nhờ sự tràn chảy nhựa được dễ dàng hơn và tăng sự tác động của áp lực giữ.

Sự thay đổi vị trí Gate và tăng số Gate cũng là các cách tác động đến vết ghép. thay đổi vị trí Gate là để kiểm soát vị trí hình thành mối ghép.

Bài viết liên quan

Chat Zalo ngay