Các lỗi cơ bản trong quá trình đúc nhựa. Lỗi số 13: Tia trắng bạc (Silver mark)

Số 13: Tia trắng bạc (Silver mark)

1. Silver Mark là gì ?

Tia trắng bạc là hiện tượng trong đó khí (gas) hoặc không khí (air) xuất hiện trên bề mặt sản phẩm ép phun.

Khí phát ra từ sự phân huỷ của nhựa hoặc chất phụ gia và các tạp chất lẫn vào.

Không khí phát ra từ sự xâm nhập trong quá trình nạp nhựa. Bên cạnh đó có sự ảnh hưởng của hơi ẩm.

2. Nguyên nhân hình thành Silver Mark

a. Khí do sự phân huỷ nhựa (Gas by resin decomposition)

Nhựa là một chất hoá học và dễ dàng bị phân huỷ bởi nhiệt độ.

Khi nhiệt độ tăng lên, sự phân huỷ tăng và silver mark dễ có khả năng phát sinh.

b. Sự trộn lẫn của không khí (Entrainment of air)

Khi tốc độ quay của trục vít quá cao hoặc áp lực nạp nhựa (back pressure) quá thấp, sự xâm nhập của không khí vào nhựa tăng lên.

Kết quả là, không khí xuất hiện thành vệt như bong bóng và hình thành nên silver mark trên bề mặt sản phẩm.

c. Việc sấy nhựa không triệt để (Shortage of predrying)

Khi việc sấy nhựa không đủ, hơi ẩm và các thành phần khí khác lưu trú trong nhựa bị đẩy vào trong sản phẩm trước tiên.

Dẫn tới việc hình thành nên silver mark một cách dễ dàng.

d. Rãnh thoát khí nhỏ (Small vent)

Khi khí không được thoát ra một cách hiệu quả, bong bóng vẫn còn trên bề mặt sản phẩm để hình thành nên silver mark một cách dễ dàng.

e. Do lẫn tạp chất (Contamination of foreign material)

Khi một thành phần nhựa khác với nhựa gốc bị lẫn vào do quá trình làm sạch trục vít (Purging) không triệt để, và nhiệt độ phân huỷ của nhựa này thì thấp, nó trở thành nguồn gốc sinh ra khí gây ra silver mark.

3. Giải pháp chống lại Silver Mark

a. Kiểm tra điều kiện nạp nhựa (To check metering condition)

Kiểm tra điều kiện nạp nhựa. Nếu tốc độ quay của trục vít quá cao hoặc áp lực nạp nhựa quá thấp, silver mark có khuynh hướng phát sinh.

Nghiên cứu sự thay đổi silver mark bằng cách điều chỉnh từng ít một.

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào được phát hiện, tiếp tục điều chỉnh cho đến khi đạt được điều kiện tốt nhất.

b. Kiểm tra nhiệt độ của nhựa,sự phân hủy của nhựa(to check resin temperature decomposition of resin)

Mỗi một loại nhựa đều có một khoảng nhiệt độ gia công nhất định (được mô tả trên bao bì nhựa và catalog).

Kiểm tra xem nhiệt độ thực tế có nằm trong khoảng giới hạn này không. Nếu nó nằm ngoài, hãy đưa về nhiệt độ chuẩn.

c. Tăng khả năng sấy nhựa (To intensify drying)

Việc sử dụng máy sấy loại dehumidifying dryer có hiệu quả tốt.

i. Loại bỏ tạp chất (Any contamination?)

Vệ sinh lại trục vít. Việc Purging là cần thiết không chỉ đối với việc loại bỏ tạp chất mà còn là để loại bỏ phần nhựa còn lại trong xy lanh từ các shot trước có thể đã bị thoái hoá theo thời gian.

ii. Kiểm tra rãnh thoát khí (To check vent)

Kiểm tra xem rãnh thoát khí có đủ không. Mặc dù là hiếm khi, Silver mark có thể xuất phát từ việc các rãnh thoát khí không hiệu quả.

Bài viết liên quan

Chat Zalo ngay