Các lỗi cơ bản trong quá trình đúc nhựa. Lỗi số 12: Sự biến đổi không đều giữa các shot

Số 12: Sự biến đổi không đều giữa các shot (Shot to shot variation)

1. Sự biến đổi không đều giữa các shot là gì ?

Đây là lỗi trong đó chất lượng sản phẩm có sự biến đổi tuỳ theo mỗi shot.

Giới hạn “chất lượng của sản phẩm” bao gồm các điều kiện về kích thước, trọng lượng, bề mặt.

2. Nguyên nhân của Shot Variation

a. Sự thiếu áp lực (Pressure shortage)

Các công đoạn tiến lên theo thứ tự

 1. Phun (injection)
 2. Giữ áp lực (pressure holding) 
 3. Làm lạnh (cooling).

Trong khi trong các bước từ ép phun đến giữ áp lực, lực được sử dụng để đẩy nhựa, nếu áp lực nhỏ, lượng nhựa được đẩy vào có khuynh hướng không ổn định.

Nguyên nhân của việc sinh ra sự thiếu áp lực được chỉ ra dưới đây:

 • Áp lực nhựa thấp (Low resin pressure)
 • Nhiệt độ khuôn thấp (Low molding temperature)
 • Tốc độ phun chậm (Slow injection speed)
 • Áp lực giữ thấp (Low holding pressure)
 • Thời gian giữ áp lực thấp (Short pressure holding time)
 • Sự chuyển đổi V-P quá sớm (Too early V-P switching)
 • Sprue, Runner, gate quá hẹp để sự truyền dẫn áp lực được trôi chảy (Too narrow passage ofsprue, runner, gate, etc. to smoothly transmit pressure)
 • Độ chảy của nhựa thấp gây ra sự thất thoát lớn về áp lực (Low resin flowability producing alarge pressure loss)
 • Sản phẩm có phần rất dày (The product has a very thick part)

b. Sự kiểm soát nhiệt độ khuôn không ổn định (Unstable mold temperature control).

Nhiệt độ của khuôn không ổn định cũng dẫn đến sự biến đổi về hình dạng,kích thước.

c. Quá trình nạp nhựa không ổn định (Unstable metering)

Lượng nhựa phun vào khuôn không ổn định

 Những nguyên nhân gây nạp nhựa không ổn định:

 • Tốc độ quay của trục vít không phù hợp
 • Áp lực nạp nhựa quá cao
 • Cài đặt nhiệt độ xylanh không phù hợp
 • Lựa chọn loại nhựa phù hợp
 • Việc sử dụng nhựa tái

d. Các rãnh thoát khí thiếu hiệu quả (Inefficient gas vent)

Khi khí không thể thoát ra bởi các rãnh thoát khí kém, lượng nhựa điền đầy có thể không ổn định.

3. Giải pháp chống lại Shot to Shot Variation

a. Sử dụng một cách hiệu quả(To apply holding pressure sufficiently).

Có khả năng là giữ áp lực thực tế bị thay đổi bởi bất kỳ nguyên nhân gì(dù là nguyên nhân cục bộ). Các giải pháp được chỉ ra dưới đây có thể giúp ổn định áp lực giữ, nhưng chú ý sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau cho việc kiểm soát công đoạn bởi các kích thước của sản phẩm có thể bị dịch chuyển do các giải pháp này đem lại:

Đối với điều kiện thành hình: (Molding condition)

 • Tăng nhiệt độ nhựa (To raise resin temperature)
 • Tăng nhiệt độ khuôn (To raise mold temperature)
 • Tăng tốc độ phun (To raise injection speed)
 • Tăng áp lực giữ (To raise holding pressure)
 • Kéo dài thời gian giữ áp lực (To extend pressure holding time)
 • Trì hoãn thời điểm chuyển dịch V-P (To delay the V-P switching time)

Khuôn (mold):

 • Mở rộng Sprue, runner,hoặc gate (Expand sprue, runner,or gate)
 • Tạo chiều dầy đồng đều nhất có thể. Chiều dầy tiêu chuẩn là 2-4 mm (The standard thickness is 2-4 mm)

Nguyên liệu (material):

Chuyển sang dùng loại nhựa có độ chảy tốt hơn (Change to a material of good flowability).

b. Kiểm tra lại sự kiểm soát nhiệt độ khuôn (To review mold temperature control)

Khi sự kiểm soát nhiệt độ khuôn nhờ sự tuần hoàn của nước, kiểm tra xem các đường nước có chạy gần các phần có vấn đề hay không.

Đặc biệt, phần core pin hay các phần tương tự dễ có khả năng nhiệt độ tăng cao, vì vậy tốt hơn là nên kiểm soát nhiệt độ đối với chúng nếu có thể.

Trong hệ thống gia nhiệt bằng điện, kiểm tra lại vị trí các heater.

c. Làm ổn định quá trình nạp nhựa (To stabilize metering)

Sử dụng các giải pháp để chống lại việc nạp nhựa không ổn định như được nêu trong phần “ Lỗi nạp nhựa không ổn định”.

Những nguyên nhân gây nạp nhựa không ổn định:

 • Tốc độ quay của trục vít không phù hợp
 • Áp lực nạp nhựa quá cao
 • Cài đặt nhiệt độ xylanh không phù hợp
 • Lựa chọn loại nhựa phù hợp
 • Việc sử dụng nhựa tái

d. Cải tiến rãnh thoát khí (To improve gas vent)

Rãnh thoát khí thiếu hiệu quả đôi khi làm cho kích thước sản phẩm không ổn định.

Trong trường hợp này, gas vent nên được cải thiện bằng cách giảm tốc độ phun hoặc tăng rãnh thoát.

Bài viết liên quan

Chat Zalo ngay