Các lỗi cơ bản trong quá trình đúc nhựa. Lỗi số 10: Cổng gate cao (Gate residue)

Số 10: Cổng gate cao (Gate residue)

1. Gate Residue là gì?

Gate residue (gate high) nghĩa là hiện tượng trong đó một phần nhựa của gate vẫn còn trên bề mặt sản phẩm. Pin gate hay tunnel gate được cắt bỏ khi khuôn mở ra.

Tuy nhiên,cổng nhựa (gate) không được cắt bỏ đúng điểm nếu kích thước của gate hoặc hình dạng gate không thích hợp.

2. Nguyên nhân tạo ra Gate Residue.

a. Cổng Gate chưa đông cứng hoàn toàn (Incomplete solidification of gate).

Khi sự hóa rắn cổng Gate chưa hoàn tất, trong quá trình mở khuôn ra, chỗ khác với chỗ mong muốn được cắt bỏ cũng yếu. Vì vậy, gate bị cắt ở đó và để lại một đầu Gate trên bề mặt sản phẩm.

b. Hình dạng của cổng gate (Gate shape).

Đường kính của phần đầu gate cũng ảnh hưởng tới sự cắt bỏ này,đầu gate càng tăng thì cổng gate dễ cao.

c. Vấn đề thích hợp của chủng loại nhựa (Problem proper to grade) .

Loại nhựa chịu áp lực và nhựa hỗn hợp (nhựa trộn) có xu hướng dễ xảy ra gate cao hơn so với các loại nhựa chuẩn.

Nguyên nhân bởi sự đóng rắn của loại nhựa được trộn lẫn trong những vật liệu này thường chậm và loại nhựa khác được thêm vào bị kéo mỏng bởi sự trượt lớn và bị định hướng thành các lớp.

3. Giải pháp chống lại Gate Residue

a. Tăng sự hoá rắn cổng gate (To advance gate solidification)

Gate cao được loại bỏ bằng cách hoá rắn đầy đủ cổng gate.

Các giải pháp nên được áp dụng:

  • Giảm nhiệt độ khuôn
  • Thời gian làm lạnh phải đủ

b. Thay đổi hình dạng của Gate (To change gate shape)

Đầu tiên kiểm tra xem kích thước cổng Gate có quá lớn không. Sau đó kiểm tra các góc thon (taper angle) và góc cận (approaching angle).

Nếu độ chảy của nhựa vẫn cho phép, tiến hành cải tiến khuôn để giảm đường kính của cổng Gate và tăng góc thon (taper angle).

Bài viết liên quan

Chat Zalo ngay